DZIERŻAWA to rozwiązanie, które sprawi, że nie będziesz potrzebował angażować środków inwestycyjnych na zakup sprzętu. Miesięczna opłata (czynsz) będzie jedynym wydatkiem jaki poniesiesz.  Zawiera ona pewien limit kopii, który jest wliczony cenie i po ewentualnym przekroczeniu limitu płacicie Państwo za faktycznie wykonane kopie. Nie pobieramy żadnych kaucji ani rat dzierżawnych.

DZIERŻAWA LUB WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY to korzystna oferta dla instytucji i firm, które potrzebują urządzeń kopiująco-drukujących tylko w pewnych okresach w związku z: seminariami, szkoleniami, zjazdami czy innymi imprezami.

Jakie korzyści przynosi dzierżawa urządzeń?

 • Nie potrzebujesz środków na zakup sprzętu,
 • Nie ponosisz kosztów materiałów eksploatacyjnych i serwisu,
 • Masz możliwość planowania kosztów z wyprzedzeniem,
 • Otrzymujesz dokładną informację o ilości wykonanych kopii i wydruków,
 • Nie przejmujesz się utylizacją sprzętu – urządzenie jest naszą własnością i to nasz problem,
 • Opłata za dzierżawę jest kosztem uzyskania przychodu pomniejsza więc podatek dochodowy,
 • Nie musisz myśleć o długookresowej amortyzacji sprzętu,
 • Po okresie dzierżawy masz możliwość odkupienia urządzenia po atrakcyjnej cenie.

Jako dzierżawca urządzeń zapewniamy:

 • Bezpłatną pełną opiekę serwisową (naprawy, konserwacje i przeglądy co 3 miesiące),
 • Bezpłatne materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, części i podzespoły),
 • Bezpłatny dowóz materiałów eksploatacyjnych,
 • Bezpłatny sprzęt zastępczy w przypadku poważniejszej awarii.